Prøver igen

Indsætter en tekstblok
og indsætter en kolonne blok med 2 kolonner

Skriver i 1. kolonne

Skriver i 2. kolonne

Indsætter en blok med punkter

  • Man indsætter en blok ved at finde cirklen med +
  • Det kan være man skal flytte blokken efter den er skrevet, til venstre for blokken kommer 2 vér frem, brug en af dem for at flytte blokken op eller ned.
  • For at slette en blok, skal man ovenover bloken finde de 3 prikker, der kommer en menu frem og man finder : slet blok.
  • For at få mere end 2 kolonner i bloken skal man finde indstillingerne ude til højre på siden. Maker bloken der skal redigeres og ændre i indstillingerne.

Nu indsætter jeg en blok med 4 kolonner.

Jeg starter med at skrive i kolonne 1

Forsætter med at skrive i kolonne 2

I kolonne 3 kan jeg starte en historie der kan forsætte meget længe

Historien slutter med den lykkelige afslutning i kolonne 4

Nu vil jeg lave det som jeg gør på LEV Københavns hjemmeside.
En imagefil med en tekst under indsættes, nu i en kolonneblok, der indsættes link til en pdf-fil (bladet) PDF -f ilen vises nu.


LEV Københavns medlemsblad nr. 1 2018
Nr. 1
Nr. 3
Nr. 4

Jeg stopper nu, vil prøve igen senere.

Billed fra Alperne

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.